Dränering

Vi har resurserna som krävs för att dränera stora tomter

Dränering innebär att man gräver och säkrar marken för att leda bort överflödigt vatten – exempelvis inför ett bygge eller runt äldre husgrunder. De flesta hus måste någon gång dräneras och detta av naturliga skäl.

Vanligtvis gör man en dränering inför större ombyggnationer eller då fuktnivån överstigit det acceptabla. Detta gäller industrilokaler såväl som affärskomplex, privata villor och bostadsrättsfastigheter. Hus står – till stor del – under marken och detta gör att de hela tiden utsätts för angrepp från grundvatten, regn eller annan nederbörd. Det är detta man leder bort då man genomför en dränering. Ju tidigare du upptäcker att det är dags för en dränering desto bättre är det – fuktskador leder till mögel som kan skada dig och din verksamhet.

Luktar det konstigt i källarvåningen, har färg börjat släppa eller syns fuktfläckar på väggarna? Detta kan vara tecken på att det är dags för en dränering. Kontakta oss så kan vi komma förbi och se över statusen på just din fastighet.


Lång erfarenhet av att arbeta med dränering i Stockholm

Vi har stor erfarenhet av alla typer av jobb med dränering och vet vad som krävs för att dränera även de största fastigheterna eller kanske en byggarbetsplats. En dränering är ingenting att oroa dig för, inte om man upptäcker problemen i tid och anlitar oss. Vi erbjuder våra tjänster över hela Stockholm och är både effektiva och mobila.

dränering

Efterarbete med din dränering

Då en dränering innebär att vi kommer att gräva upp runt din fastighet så kommer detta även att skada den omkringliggande tomten. Dels så kommer det vi grävt upp att ligga kvar och dels så kommer spår av våra grävmaskiner att lämnas. Det här är – tyvärr – ingenting som kan hjälpas. Däremot så erbjuder vi även jobb med efterarbete i samband med att vi genomfört en dränering. Vi fyller igen de hål vi grävt upp och försöker platta till de spår våra tunga maskiner lämnat efter sig.

För oss är efterarbetet som följer en dränering en självklarhet om du behöver det och detta är något vi är stolta över.

Kontakta oss redan idag för frågor gällande din dränering.

Vi är experter på dränering