Markarbeten Stockholm

Effektiva arbeten med hög kvalitet | 08-428 650 72

TJÄNSTER

ALLT INOM MARKARBETE

När du anlitar oss för markarbeten kan du lita på att du har hittat en pålitlig partner som har alla förutsättningar som krävs för att utföra jobbet på ett effektivt och säkert sätt, med kvaliteten i fokus. Även i de fall där vi måste ta in underentreprenörer är vi väldigt noga med att försäkra oss om att deras arbetsrutiner och inställning till kvalitet överensstämmer med vårt synsätt.

VA-Schakter

Vi kan erbjuda en rad olika tjänster inom Vatten och Avlopp. Vi schaktar och lägger rör av de flesta diensioner. Detta sker till bland annat till nybyggnationer av villor, bostadsrättsföreningar och större byggarbetsplatser. Vi utför även markarbeten inför installation av exempelvis bergvärme, fiber, dagvatten, tele etc.

Grundläggning, vägarbeten med mera

Stadiga grunder för byggprojekt av valfri storlek. Vi har erfarenhet av att grundläggning även med komplicerade förutsättningar där man behöver påla för att få stabilitet. Dränering, vägarbeten för gång- och körvägar, avvattning och konstruktion av dagvattenmagasin hör till de tjänster vi kan erbjuda. Kort sagt så ska du kunna anlita oss för helentreprenad inom markarbeten i Stockholm.

Asfaltering

Vi erbjuder heltäckande tjänster inom asfaltering. Vi ser till att du får hållbart och snyggt asfalterade gångvägar, parkeringsplatser, innergårdar med mera och kan även erbjuda detaljarbete såsom läggning av kantstenar, tillgänglighetsanpassning och dylikt.

Finplanering

En riktigt snygg och trivsam utemiljö kräver god finplanering. Vi kan mer än bara grovjobbet och har erfarenhet av finplanering av utemiljöer där höga krav ställs, till exempel när markarbeten ska utföras på platser där man vill bevara värdefulla träd och andra element. Vi utför samtliga steg som behövs för ett snyggt slutresultat inklusive plattsättning och plantering av växter.

Avancerade specialbeställningar

Vi strävar alltid efter att möta alla kunders växlande behov på ett öppet och flexibelt sätt. Detta har gjort att vi under åren även anlitats för mer avancerade specialarbeten. Är du intresserad av att ta del av referenser är det bara att höra av dig så sätter vi samman något som är relevant för den typ av markarbetstjänst som du är intresserad av.

Det självklara valet i Storstockholmsregionen!