Tjänster inom mätning

Här är en sammanfattning av våra tjänster:

Bygg- och anläggningsmätning

  • Byggutsättning. Med precision och kommunikation med framförhållning hjälper vi våra kunder att driva markarbeten och andra byggprojekt framåt.
  • Maskinstyrning. Vi förenklar för grävmaskinistens arbete och hjälper till att spara tid och pengar vid grundläggningsarbete.
  • Volymberäkning. Vi håller ordning på schaktvolymer som ofta kan vara en stor del av kostnaden inom markarbeten.

Inmätning

  • Projekteringsinmätning. Vi mäter alla detaljer med hög precision och tydliga redovisningar. Vi har lång erfarenhet av projekteringsinmätningar.
  • Kontrollmätningar. Vi monterar kontrollpunkter och gör kontrollmätningar inom markarbeten.
  • Lägeskontroll. Vi utför kvalitativa lägeskontroller för företag och privatpersoner. Bör utföras innan gjutning inleds.
  • Precisionsavvägning. Vi monterar dubbar och kan utföra kontroller på regelbunden basis.

3D-laserscanning

3D-laserscanning är en teknik som får fler användningsområden hela tiden. Våra ingenjörer är mycket erfarna inom tekniken.

3D-modellering. Med denna teknik kan vi ta fram modeller i både 2D och 3D som beskriver byggnader och markdetaljer. Ett mycket effektivt sätt att få kontroll över situationen.

Kvalitetssäkring. Vi använder sedan denna redovisning för att marknadsföra professionaliteten till potentiella kunder.

gräv

Det självklara valet i Storstockholmsregionen